Договір Офферти

ОФЕРТА

(пропозиція укласти Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів)

Ця оферта (далі – "Оферта"), розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://canvas-outdoor.com, і є пропозицією укласти Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів на зазначених нижче умовах.

Ця Оферта містить істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, а також умови користування сайтом https://canvas-outdoor.com, що поширюються на всіх покупців та на всі замовлення, здійснені за допомогою сайту.

Будь ласка, уважно прочитайте та ознайомтесь з умовами цієї Оферти, перш ніж замовляти товари за допомогою сайту https://canvas-outdoor.com.

1.     ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1.  "Продавець"ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАНВАС ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 42636281, місцезнаходження: Україна, 65080, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Толбухіна, будинок 135, далі – ТОВ "КАНВАС ГРУП"), а також фізична особа-підприємець Бандюк Ольга Анатоліївна (Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, будинок 5, квартира 32, РНОКПП: 2506816923, фізична особа-підприємець Шулікова Ірина Борисівна (Україна, 65007, Одеська обл., Одеський р-н, село Лиманка, вул.Жемчужна, ж/м "Дружний", будинок 12, квартира 170, РНОКПП: 2394115323), які з використанням сайту https://canvas-outdoor.com та на підставі відповідних договорів із ТОВ "КАНВАС ГРУП" здійснюють продаж (реалізацію) товарів на умовах цієї Оферти.

1.2.   "Сайт" – веб-сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://canvas-outdoor.com (далі – "сайт").

1.3.   "Покупець" будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, яка замовляє товари за допомогою сайту та здійснює покупки на умовах, встановлених цією Офертою.

1.4.  "Користувач" будь-яка особа, яка використовує сайт https://canvas-outdoor.com для ознайомлення з його вмістом, асортиментом товарів та послуг, розміщення замовлень, звʼязку з Продавцем, тощо.   

1.5.   "Товар" – меблі, аксесуари та будь-який інший товар, що пропонується Продавцем для купівлі-продажу (реалізації) на умовах, встановлених цією Офертою (далі – "Товар", "Товари").

1.6.   "Замовлення" – замовлення Товару, розміщене Покупцем на сайті Продавця або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

1.7.   "Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів" електронний договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів, укладений Покупцем шляхом прийняття (акцепту) цієї Оферти (далі – "Договір","Договір купівлі-продажу (реалізації) товарів").

1.8.  "Доставка" – доставка Товару Покупцю в порядку та на умовах цієї Оферти.

1.9.  "Послуги" – будь-які послуги, повʼязані з купівлею-продажем (реалізацією) Товарів на умовах цієї Оферти, та інші послуги, що пропонуються Продавцем Покупцю на умовах цієї Оферти.

 

2.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

 

2.1.  Ця Оферта разом із усіма іншими згаданими в ній документами регулює умови Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів, що укладається між Продавцем та Покупцем з використанням сайту https://canvas-outdoor.com, а також умови використання самого сайту https://canvas-outdoor.com, які поширюються на всіх Покупців та користувачів  сайту https://canvas-outdoor.com.

2.2.  Купівля-продаж (реалізація) Товарів здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише у разі її повного і безумовного прийняття (акцепту) Покупцем. Неповне (часткове) прийняття (акцепт), прийняття (акцепт) із застереженнями, а так само прийняття (акцепт) цієї Оферти на інших умовах не допускається.

2.3.  Розміщення Замовлення в порядку та на умовах визначених цією Офертою, свідчить про повне і безумовне прийняття (акцепт) цієї Оферти Покупцем та укладення між Покупцем та Продавцем відповідного Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів.

2.4.  Покупець повинен ознайомитись з умовами цієї Оферти до того, як перейти до розміщення Замовлення на сайті або в режимі телефонного дзвінка Продавцю. Покупець не має переходити до розміщення Замовлення, якщо він перед цим не ознайомився з умовами цієї Оферти.

2.5.  Умови цієї Оферти поширюються на всі замовлення, розміщені Покупцем як безпосередньо на сайті, так і в режимі телефонного дзвінка Продавцю, та на всі Товарі, що пропонуються Покупцю на сайті https://canvas-outdoor.com.

2.6.  Якщо Покупець та Продавець погоджують особливі умови купівлі-продажу (реалізації) Товарів шляхом укладання між Покупцем та Продавцем окремого договору, купівля-продаж (реалізація) Товарів здійснюватиметься з урахуванням таких умов.

При цьому, Продавець залишає за собою право відмовитись від здійснення продажу (реалізації) Товарів на особливих умовах на підставі окремого договору та запропонувати Покупцю продаж (реалізацію) Товарів виключно на умовах, передбачених цією Офертою. При цьому Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості здійснення продажу (реалізації) Товарів на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

2.7.  Шляхом розміщення Замовлення на сайті Продавця або в режимі телефонного дзвінка Продавцю Покупець також підтверджує свою однозначну згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цілей, сформульованих у цій Оферті, а також у Політиці конфіденційності Продавця, розміщеній за адресою: https://canvas-outdoor.com/privacy (далі – "Політика конфіденційності). Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитись з умовами Політики конфіденційності перед тим, як перейти до розміщення Замовлення на сайті або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

 

3.     РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

3.1.  Покупець укладає Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів шляхом розміщення Замовлення на сайті https://canvas-outdoor.com або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

3.2.  Розміщення Замовлення здійснюється Покупцем шляхом заповнення відповідної форми на сайті https://canvas-outdoor.com або в режимі телефонного дзвінка Продавцю.

3.3.  При розміщенні Замовлення Покупець має ідентифікувати свою особу, зазначивши своє  імʼя та прізвище, контактну інформацію (контактний телефон та адресу електронної пошти), повідомити адресу доставки та надати іншу інформацію про себе, необхідну для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів.

3.4.  Розміщення Замовлення на сайті https://canvas-outdoor.com або в режимі телефонного дзвінка Продавцю означає надання Покупцем згоди на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених законодавством про захист персональних даних.

3.5.  Сайт Продавця передбачає необхідну технічну можливість для Покупця змінювати зміст наданої інформації до моменту прийняття (акцепту) цієї Оферти.

3.6.  Продавець залишає за собою право відмовитись від прийняття Замовлення та укладення Договору з Покупцем у разі ненадання чи надання Покупцем неповної або неправдивої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів.

3.7.  Покупець погоджується з тим, що усі дії, які здійснюються представниками Покупця на сайті Продавця, в тому числі розміщення Замовлення на сайті або в режимі телефонного дзвінка Продавцю, а також будь-які інші дії, які здійснюються представниками Покупця від імені Покупця за межами сайту Продавця, і які так чи інакше пов'язані з виконанням Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів, в тому числі оплата Замовлення, отримання Товару, тощо – вважаються вчиненими самим Покупцем.

 

4.     ПОРЯДОК ОБРОБКИ І ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 

4.1.  Продавець підтверджує отримання Замовлення шляхом надсилання на вказані Покупцем електронну пошту та/або номер телефону відповідного повідомлення з відомостями про оформлене Покупцем Замовлення.

Після чого, менеджер Продавця звʼязується з Покупцем в режимі телефонного дзвінка для уточнення деталей Замовлення, умов оплати та доставки.

4.2.  Після уточнення всіх деталей Замовлення Продавець формує та надсилає Покупцеві рахунок на оплату.

4.3.  Якщо Продавець не повідомить Покупця про інше, то Покупець має здійснити оплату Замовлення протягом 1 (одного) робочого дня з моменту надсилання йому Продавцем рахунку на оплату.

Якщо Покупець протягом цього строку не здійснив оплату Замовлення відповідно до зазначених у цій Оферті умов, Оферта вважається неприйнятою Покупцем і Замовлення анулюється без додаткового повідомлення про це Покупця. Анульоване Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, інакше як шляхом оформлення Замовником нового Замовлення.

4.4.  Покупець розуміє і погоджується з тим, що:

·       Колір Товару може відрізнятися від кольору на фото Товару, розміщених на сайті Продавця.

·       Розмір Товару може відрізнятися від того, яким він виглядає на фото, розміщених на сайті Продавця. Точний розмір кожного Товару зазначається в описі на сайті Продавця. Покупець має звірити потрібний йому розмір із розміром Товару, зазначеним на сайті Продавця.

·       Продавець здійснює продаж (реалізацію) Товарів у кількості, що замовляється Покупцем виключно за наявності такої у Продавця. При цьому, існує ймовірність, що Продавець не зможе забезпечити необхідну кількість Товарів, що замовляються Покупцем, а тому Продавець не буде нести відповідальність перед Покупцем за неможливість прийняти та виконати таке Замовлення Покупця.

·       Якщо для виконання Замовлення Товар у необхідній кількості та/або з необхідними якісними характеристиками має бути виготовлений протягом певного строку, інформація про це буде розміщена Продавцем на сторінці Товару на сайті Продавця, або доведена Продавцем Покупцю у разі прийняття такого Замовлення до виконання.

4.5.  Продавець виконує Замовлення лише у разі його належного оформлення та оплати Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

4.6.  Купівля-продаж (реалізація) Товарів та їх доставка здійснюються виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. При цьому, Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж (реалізацію) Товарів, доставку та/або надати інші послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

4.7.  Продавець залишає за собою право у будь-який момент вилучити будь-який Товар із продажу, відмовитись продати Товар Покупцю або надати Покупцю послуги, передбачені цією Офертою, незважаючи на причину вилучення Товару з продажу, відмови від продажу Товару чи надання послуги. Якщо така відмова буде мати місце після здійснення Покупцем оплати, то Продавець відшкодує Покупцю сплачені ним за Товар та послуги кошти, або запропонує Покупцю інший подібний Товар та послуги.

4.8.  Покупець надає свою згоду на залучення Продавцем на власний розсуд третіх осіб (служби доставки, перевізники або організації зв'язку, оператори платіжної системи та інші надавачі платіжних послуг, тощо) для виконання цього Договору та Замовлень Покупця.

4.9.  Продавець передає Товар Покупцеві протягом строку, вказаного Продавцем на сторінці Товару на сайті, або протягом строком, вказаного Продавцем Покупцю безпосередньо під час підтвердження Замовлення. При цьому, обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент:

1) Вручення Товару Покупцеві, якщо Продавець прийняв на себе зобов'язання здійснити доставку Товару Покупцеві на в порядку та на умовах, визначених цією Офертою;

2) Надання Товару в розпорядження Покупця за місцезнаходженням Товару (шляхом самовивозу зі складу Продавця). В такому випадку Товар вважається наданим у розпорядження Покупця, якщо у обумовлений строк Товар готовий до передання Покупцеві у вказаному Продавцем місці і Покупець поінформований про це.

3) Здачі Товару узгодженій з Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.

 

5.     ЦІНИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1.  Усі ціни на Товар встановлюються у гривнях з урахуванням ПДВ. Продаж (реалізація) Товарів здійснєються за цінами, дійсними на дату Замовлення та опублікованими сайті Продавця.

5.2.  Знижки та спеціальні пропозиції діють виключно на момент оплати і можуть бути змінені або скасовані без попередження.

5.3.  Вартість доставки та інших послуг, що пропонуються Продавцем, не входить у ціну самого Товару, додається до ціни Товару та сплачується Покупцем додатково одночасно з оплатою самого Товару на підставі виставленого Продавцем рахунку.

5.4.  Продавець докладає максимум зусиль для забезпечення актуальності інформації на сайті, зокрема про ціни на Товари та послуги, що пропонуються Продавцем. При цьому, Покупець погоджується з тим, що оплата замовлених Покупцем Товарів та послуг здійснюється виключно на підставі виставленого Продавцем рахунку на оплату.

5.5.  Якщо внаслідок технічної помилки або з будь-якої іншої причини ціна на сайті не відповідатиме фактичній ціні Товару чи послуги, і якщо така помилка суттєво впливатиме на рішення Покупця щодо Замовлення, Покупець може скасувати або змінити Замовлення до моменту його оплати. Здійснюючи оплату Замовлення на підставі виставленого Продавцем рахунку на оплату, Покупець підтверджує, що він повністю погоджується з вартістю замовлених ним Товарів, вартістю доставки та інших послуг, а також підтверджує те, що йому доведено Продавцем і він у повному обсязі і однозначно розуміє, які саме платежі входять у вартість виставленого йому Продавцем рахунку, з яких сум такі платежі складаються та їх призначення, а також той факт, що оплата виставленого рахунку повністю відповідає інтересам Покупця.

5.6.  Після прийняття Замовлення від Покупця Продавець формує рахунок на оплату та надсилає його Покупцю.

5.7.  Під час розміщення Замовлення Покупець має право (у разі надання йому Продавцем такої можливості) обрати оплату на умовах 100% передоплати або 50% передоплати з наступною оплатою решти виставленої йому суми після повідомлення від Продавця про готовність відвантажити (здійснити доставку) Товару чи на інших умовах, запропонованих Продавцем. При цьому, на день відвантаження Товару зі складу Продавця або на день передання Товару узгодженій з Покупцем службі доставки, перевізникові чи організації зв'язку для доставки Товару Покупцеві Замовлення має бути оплачено Покупцем у розмірі 100% його вартості.

5.8.  Покупець зобов'язується повністю сплатити виставлений йому Виконавцем рахунок, включаючи ціну Товару, вартість доставки та інших замовлених послуг протягом 1 (одного) робочого дня з моменту виставлення йому Продавцем рахунку, якщо Продавець не повідомить Покупця про інше. У разі несвоєчасної оплати, Замовлення анулюється без попередження Покупця.

5.9.  При оплаті виставленого рахунку Покупець також зобов'язується сплатити будь-які банківські комісії та/або комісії відповідних платіжних систем чи інших надавачів платіжних послуг, що виникають у зв'язку з оплатою Покупцем рахунку.

5.10.      Розрахунки між Покупцем та Продавцем також можуть здійснюватися в будь-який інший передбачений чинним законодавством спосіб, що прямо пропонується Продавцем Покупцю. Продавець також залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-яких виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем для здійснення розрахунків відповідно до чинного законодавства України. При цьому, Продавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати Покупцеві для здійснення розрахунків послуги інших виконавців, постачальників, надавачів платіжних та інших фінансових послуг, операторів платіжних систем, крім тих, що прямо пропонуються Продавцем Покупцеві.

 

6.     ДОСТАВКА

 

6.1.  Доставка Товару здійснюється виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою.

6.2.  Вартість доставки не входить у ціну самого Товару, додається до ціни Товару та сплачується Покупцем додатково одночасно з оплатою самого Товару на підставі виставленого Продавцем рахунку.

6.3.  Продавець не гарантує Покупцеві можливість доставки Товару на вказану покупцем адресу, а тому під час підтвердження Замовлення може запропонувати Покупцеві отримати Товар шляхом самовивозу зі складу Продавця або передання Товару узгодженій з Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку для доставки Покупцеві.

6.4.  При цьому, Продавець не нестиме перед Покупцем відповідальність за відсутність у Продавця можливості здійснити доставку та передання Товару Покупцеві в іншій спосіб, крім тих, які прямо пропонуються Продавцем на сайті або безпосередньо під час підтвердження Замовлення.

6.5.  Якщо Покупець обирає отримання Товару шляхом його самовивозу зі складу Продавця, то Продавець поінформує Покупця про готовність Товару до передання Покупцеві в одному з працюючих шоу-румів Продавця або в іншому, вказаному Продавцем місці (пункті видачі). Під час розміщення та підтвердження Замовлення Покупець та Продавець можуть узгодити передання Товару в будь-якому найближчому до Покупця шоу-румі чи іншому зручному для Покупця місці (пункті видачі) з числа тих, що пропонуються Продавцем.

6.6.  Вартість доставки повідомляється Покупцю під час підтвердження Замовлення і залежить від обраного Покупцем з числа запропонованих Продавцем видів доставки.

6.7.  Продавець залишає за собою право залучати на свій розсуд будь-які служби доставки, перевізників, організації зв'язку, тощо для надання послуг доставки. При цьому, Продавець не несе відповідальність за відсутність у нього можливості запропонувати Покупцеві для надання послуг доставки послуги інших служб доставки, перевізників, організацій зв'язку, крім тих, що вказані на сайті або прямо пропонуються Продавцем Покупцеві.

6.8.  Продавець заздалегідь узгодить з Покупцем дату та час доставки.

6.9.  Покупець несе відповідальність за присутність отримувача Товарів за адресою, вказаною у Замовленні, у дату та час, узгоджені з Продавцем. Під час доставки Покупець або особа, уповноважена Покупцем на отримання Товару (отримувач), повинні перевірити упаковку та кількість Товару, а також підписати накладну, що підтверджує доставку Товару Покупцю та відсутність претензій Покупця щодо отриманого Товару.

6.10.      Доставка вважається завершеною, а Товар переданим Покупцю з моменту підписання накладної на отримання Товару за узгодженою адресою доставки. Якщо Покупець отримує Товари в пункті видачі (шляхом самовивозу зі складу Продавця), доставка вважається здійсненою, а Товар переданим Покупцю з моменту підписання накладної на отримання Товару в пункті видачі.

6.11.      Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання йому Товару.

6.12.      Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту передання Товару за умови, що Покупець повністю сплатив вартість Товару та його доставки.

6.13.      Якщо Покупець узгодив з Продавцем доставку Товару шляхом передачі його вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку, то Товар буде вважатися переданим Покупцю з моменту передання його такій службі доставки, перевізникові або організації зв'язку. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання Товару вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку.

6.14.      Шляхом оплати виставленого йому Продавцем рахунку, Покупець підтверджує, що означені вище умови доставки йому зрозумілі, він повністю погоджується з ними та приймає їх.

 

7.     ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

 

7.1.  Покупець має право обміняти або повернути Товар в порядку, встановленому чинним законодавством України, протягом чотирнадцяти днів з дня його доставки або видачі (передання) Покупцю.

7.2.  Обмін та повернення Товару провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

7.3.  При поверненні Товару розрахунки з Покупцем провадяться виходячи з вартості Товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за Товар, повертаються Покупцеві у день повернення Товару, а в разі неможливості повернути гроші у день повернення Товару – в інший строк за домовленістю між Продавцем та Покупцем, але не пізніше ніж протягом семи днів.

7.4.  У випадку обміну та повернення Товару витрати із зворотного транспортування Товару Продавцю сплачує Покупець.

7.5.  Товар повертається на той же склад (шоу-рум) або пункті видачі, де він був отриманий Покупцем, або на інший склад (шоу-рум) або пункт видачі, вказаний Продавцем, з оформленням відповідного Акту повернення.

7.6.  При поверненні Товару з дотриманням усіх означених вище умов Покупцю відшкодовується сплачена ним вартість Товару та доставки у повному обсязі. 

7.7.  Відшкодування здійснюється тим самим способом, яким Покупець здійснив оплату. Якщо оплату було здійснено за допомогою платіжної картки, то кошти будуть повернені на рахунок платіжної картки, якою була оплачена покупка.

7.8.  Означені вище умови повернення та обміну застосовуються до всіх Товарів, придбаних на умовах цієї Оферти.

 

8.     ГАРАНТІЯ

 

8.1.  Гарантійне обслуговування Товарів здійснюється виробниками Товарів відповідно до вимог чинного законодавства.

8.2.  Гарантійний строк визначається виробниками Товарів, становить від 1 до 5 років в залежності від виду Товару та зазначається в сертифікаті якості, який додається до кожного Товару і в якому також детально описані умови гарантії та правила експлуатації Товару.

8.3.  У разі порушенні встановлених правил експлуатації гарантійне обслуговування не здійснюється.

8.4.  Гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Товару Покупцеві, в порядку та на умовах, передбачених цією Офертою.

8.5.  Означені вище умови гарантійного обслуговування застосовуються до всіх Товарів, придбаних на умовах цієї Оферти.

 

9.     УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

 

9.1.  Покупець погоджується з тим, що ознайомлюючись із асортиментом та описом Товарів, вивчаючи вміст сайту https://canvas-outdoor.com, розміщуючи Замовлення безпосередньо на сайті або в режимі телефонного дзвінка Продавцю після відвідування сайту, Покупець так чи інакше використовує сайт, а тому на нього поширюються дані умови використання сайту https://canvas-outdoor.com.

9.2.  Відповідальність за використання сайту несе виключно Покупець.

9.3.  Продавець залишає за собою право здійснювати модифікацію та коригування роботи сайту, зупиняти або припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують його функціонування у разі виявлення суттєвих несправностей, помилок та збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт та запобігання випадкам несанкціонованого доступу до нього.

9.4.  При цьому, Продавець не надає гарантій надійності, своєчасності, якості, придатності або доступності сайту чи своїх послуг, а також того, що вони надаватимуться та функціонуватимуть безперервно чи безвідмовно. Ані Продавець, ані жоден його працівник не гарантують відсутність перебоїв чи помилок під час користування сайтом.

9.5.  Ані Продавець, ані жоден його працівник не несуть відповідальності за прямі, непрямі, випадкові, непередбачені, фактичні або опосередковані збитки, в тому числі неотриманий прибуток, упущену вигоду, штрафні санкції, втрачені дані та інші можливі збитки, пов'язані з використанням Покупцем сайту та послуг Продавця, що надаються за його допомогою, навіть якщо Продавець попереджений про можливість настання таких збитків.

9.6.  Продавець не несе відповідальності за затримку або відсутність доступу до сайту чи послуг, що надаються за його допомогою, через причини, що знаходяться поза розумним контролем з його боку.

9.7.  Продавець не несе відповідальності за належну роботу та захищеність обладнання та інформаційних каналів зв'язку, які Покупець використовує для звернення на сайт https://canvas-outdoor.com, а також за несанкціонований доступ до персональних даних та збереження інформації Покупця.

9.8.  Розміщення на сайті https://canvas-outdoor.com посилань на сайти та ресурси третіх осіб не означає, що Продавець схвалює та рекомендує Покупцю використання таких сайтів та ресурсів. Продавець не несе відповідальності за вміст та роботу таких сайтів та ресурсів. Відповідальність за вибір використання таких сайтів та ресурсів несе виключно Покупець.

9.9.  Усі права на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі, але не обмежуючись: інформація, статті, описи, зображення, слогани, аудіо та відеоматеріали, знаки для товарів та послуг тощо, розміщені на сайті https://canvas-outdoor.com незалежно від форми їх вираження належать відповідно Продавцю, його партнерам, виробникам Товарів та/або іншим правовласникам. Покупцю не надається право використовувати такі об'єкти інтелектуальної власності у будь-яких формах, у будь-який спосіб та на будь-яких підставах. Продавець несе відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності та наслідки такого порушення відповідно до закону.

 

10.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

10.1.      Покупець має право:

10.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про вартість Товарів, що пропонуються йому Продавцем, а також аналогічних товарів, та керуючись отриманою інформацією приймати рішення про придбання Товарів саме у Продавця на умовах цієї Оферти.

10.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Товарів, наявних Товарів та іншу інформацію, що стосується Товарів або пов'язану з їх придбанням, за допомогою сайту https://canvas-outdoor.com або дзвінка Продавцю, а також будь-яким іншим способом, визначеним Продавцем.

10.1.3. Вибрати конкретний Товар із числа доступних на сайті https://canvas-outdoor.com, замовити Товар та доставку, а також будь-які інші послуги, що прямо пропонуються Продавцем.

10.1.4. Самостійно обрати службу доставки, перевізника або організацію зв'язку. В такому випадку зобовʼязання Продавця щодо передачі Товару будуть виконаними, а Товар буде вважатися переданим Покупцю з моменту передання його такій службі доставки, перевізникові або організації зв'язку. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передання Товару вказаній Покупцем службі доставки, перевізникові або організації зв'язку.

10.1.5. Відмовитися від придбання Товару до моменту оплати Замовлення, розміщеного відповідно до умов, передбачених цією Офертою. Така відмова також спричинить припинення перед Покупцем всіх обов'язків Продавця.

10.1.6. Надсилати відгуки про роботу Продавця за контактами, розміщеними на сайті https://canvas-outdoor.com.

10.2.      Покупець зобов'язаний:

10.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами цієї Оферти, а також з усіма додатковими чи окремими правилами, політиками, тощо, посилання на які містить ця Оферта і які так чи інакше регулють відносини між Покупцем та Продавцем.

10.2.2. При розміщенні Замовлення надати всю інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів. Продавець залишає за собою право відмовитись від прийняття Замовлення та укладення Договору з Покупцем у разі ненадання чи надання Покупцем неповної або неправдивої інформації, необхідної для укладення та виконання Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів.

10.2.3. Оплатити вартість Замовлення в порядку та на умовах, встановлених цією Офертою.

10.2.4. При використанні сайту https://canvas-outdoor.com не розміщувати, не публікувати, не передавати та не поширювати будь-яким способом повідомлень та іншої інформації незаконного, протиправного (злочинного) характеру, які можуть завадити завдати шкоди іншим користувачам, Продавцю, а також будь-яким іншим третім особам.

10.3.      Продавець має право:

10.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всіх умов цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта.

10.3.2. Відмовити Покупцю в укладенні Договору купівлі-продажу (реалізації) Товарів у разі відмови Покупця від прийняття умов цієї Оферти або недотримання будь-якої з її умов.

10.3.3. Встановлювати та змінювати вартість своїх Товарів та послуг в односторонньому порядку та у будь-який час.

10.3.4. Включати у розрахунок вартості Товару та Замовлення податки, вартість доставки та інших послуг (у разі, якщо Продавець їх пропонує, а Покупець замовляє такі послуги).

10.3.5. Вимагати від Покупця повної плати Замовлення, включаючи вартість Товару, податки, вартість доставки та інших Послуг, на умовах цієї Оферти. У разі неповної оплати Замовлення, Продавець має право призупинити виконання Замовлення або анулювати його з поверненням сплачених коштів.

10.3.6. Анулювати Замовлення з повідомленням про це Покупця та повернення сплачених коштів у разі виявлення з боку Покупця або третіх осіб будь-яких шахрайських або інших злочинних дій з платіжними картками, платіжними системами, або у разі приховування, спотворення даних, надання Покупцем неповної, недостовірної чи спотвореної інформації, тощо.

10.3.7. Відмовити Покупцю у продажу будь-якого Товару та наданні послуг без пояснення причин.

10.3.8. Здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем з повідомленням про це Покупця під час його дзвінка до Продавця.

10.4.      Продавець зобов'язаний:

10.4.1. Здійснити продаж (реалізацію) Товарів за підтвердженим Замовленням та надати Покупцеві повʼязані з цим послуги, передбачені цією Офертою, в порядку та на умовах, визначених цією Офертою.

10.4.2. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію про Товар, якою Продавець володіє в межах своєї компетенції.

10.4.3. Надати Покупцеві всю необхідну інформацію щодо порядку оформлення Замовлення та його оплати, умов доставки Товару, використання додаткових послуг та інших питань, пов'язаних з придбанням Товару та його доставкою з використанням сайту та послуг Продавця на умовах цієї Оферти. При цьому інформація, опублікована на сайті https://canvas-outdoor.com, вважається вичерпною.

10.4.4. Надавати Покупцеві за запитом Покупця актуальну інформацію про статус його Замовлення.

10.4.5. Повідомляти Покупця про зміни умов цієї Оферти, інших обов'язкових правил чи політик, зміни вартості Товарів або умов їх доставки, зміни у вартості або переліку послуг Продавця шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти або відповідних документів, до яких ці зміни внесені) та/або відповідної інформації про такі зміни на сайті https://canvas-outdoor.com.

 

11.  ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

11.1.      Купівля-продаж (реалізація) Товарів з використанням сайту https://canvas-outdoor.com, доставка та надання інших послуг здійснюються за принципом "як є", виключно в порядку та на умовах, визначених цією Офертою. Продавець не несе перед Покупцем відповідальності за відсутність у Продавця можливості здійснити продаж (реалізацію) Товарів, доставку та/або надати інші послуги на інших умовах, ніж ті, що передбачені цією Офертою.

11.2.      Продавець не несе відповідальності за невідповідність сайту https://canvas-outdoor.com чи послуг, що надаються за його допомогою, персональним очікуванням Покупця. Продавець відмовляється від будь-яких гарантій якості та придатності сайту чи послуг, що надаються за його допомогою, для персональних потреб, конкретних завдань чи конкретної мети Покупця. Використовуючи сайт https://canvas-outdoor.com, а також послуги, що надаються за його допомогою, Покупець підтверджує, що він переконався, що вони повністю відповідають його цілям та завданням.

11.3.      Продавець відмовляється від будь-яких заяв та гарантій як прямих, так і непрямих, у тому числі передбачених законом, якщо такі заяви або гарантії прямо не передбачені умовами цієї Оферти та/або окремими або додатковими умовами та правилами, політиками, посилання на які містяться в цій Оферті.

11.4.      Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та моральну шкоду, які можуть бути понесені Покупцем внаслідок помилкового розуміння та/або нерозуміння Покупцем інформації про Товар, порядок оформлення та оплати замовлення, доставки Товару та використання інших послуг, що пропонуються Продавцем на умовах цієї Оферти.

11.5.      Продавець не несе відповідальності за правильність наданих Покупцем інформації та даних під час оформлення Замовлення. Покупець не має права пред'являти будь-які претензії ні до Продавця, ні до його окремих співробітників у зв'язку з некоректно або неправильно оформленим Замовленням, якщо Покупець особисто не переконався у правильності даних і коректності Замовлення при його оформленні.

11.6.      Продавець не несе відповідальності за те, який саме Товар обирає Покупець, і за будь-які прямі чи непрямі збитки, моральну шкоду або будь-які інші збитки, що виникли внаслідок вибору Покупця та придбання обраного Покупцем Товару або використання повʼязаних із цим послуг на умовах цієї Оферти.

11.7.      Сторони звільняються від відповідальності за повне та/або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин (форс-мажорних обставин). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать: стихійні лиха, епідемії, воєнні дії, страйки, дії та рішення органів державної влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах тощо.

11.8.      Продавець не несе відповідальності за дії або бездіяльності третіх осіб, які залучаються ним на умовах цієї Оферти, але не належать і не контролюються Продавцем, як-от: служби доставки, перевізники або організації зв'язку, надавачі платіжних та інших фінансових послуг, оператори платіжних систем, банки, інтернет та хостинг-провайдери, сервіси електронної пошти, тощо.

11.9.      Продавець відшкодовує виключно можливі реальні, прямі, документально підтверджені збитки, що стали прямим наслідком неналежного виконання Продавцем своїх зобовʼязань за укладеним із Покупцем Договором купівлі-продажу (реалізації) Товару на умовах цієї Оферти. При цьому, сума такого відшкодування в будь-якому випадку обмежується ціною Товару, проданого (реалізованого) Покупцю за таким Договором.

 

12.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

12.1.      Усі спори та суперечки, що виникають у звʼязку з купівлею-продажем (реалізацією) Товару на умовах цієї Оферти, наданням повʼязаних із цим послуг та використанням сайту https://canvas-outdoor.com вирішуються шляхом переговорів. Досудове врегулювання спору обов’язкове. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір підлягає розгляду в судовому порядку за місцезнаходженням Продавця у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

 

13.  СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

 

13.1.      Ця Оферта  набирає чинності з моменту її розміщення на сайті https://canvas-outdoor.com і діє безстроково. Положення цього пункту також поширюються на всі зміни і доповнення до цієї Оферти.

 

14.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

14.1.      Умови цієї Оферти регулюються і тлумачаться винятково відповідно до чинного законодавства України, якщо інше прямо не передбачено цією Офертою. Правом, що застосовується до відносин сторін за цією Офертою, є право України.

14.2.      До усіх питань, неврегульованих умовами цієї Оферти та/або умовами окремих чи додаткових, правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, застосовуються норми чинного законодавства України.

14.3.      Внесення змін до умов цієї Оферти здійснюється Продавцем шляхом розміщення таких змін (розміщення нової редакції цієї Оферти) на сайті https://canvas-outdoor.com.

14.4.      Покупець не може уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю або частково третім особам без попередньої письмової згоди Продавця. Однак, Покупець дає згоду Продавцю уступати свої права та обов’язки, передбачені умовами цієї Оферти, або передавати їх повністю чи частково, зокрема: дочірній компанії або афілійованій особі з Продавцем, покупцеві активів або правонаступникам Продавця тощо.

14.5.      Якщо відповідно до чинного законодавства України певне положення цієї Оферти буде визнано незаконним чи недійсним повністю або частково, це не матиме наслідку визнання незаконними чи недійсними інших положень цієї Оферти або цієї Оферти в цілому. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення вважатиметься таким, що не входить до складу умов цієї Оферти у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування інших умов цієї Оферти залишатимуться незмінними. Визнане незаконним чи недійсним повністю або частково положення буде замінено Продавцем відповідним законним і дійсним положенням з урахуванням змісту й мети умов цієї Оферти.

14.6.      Сайт https://canvas-outdoor.com, текст цієї Оферти, усі додаткові чи окремими правила, політики, тощо, посилання на які містить ця Оферта, виконані державною мовою. Поряд із цим, для користувачів можуть існувати версії сайту, цієї Оферти, додаткових чи окремих правил, політик, тощо, посилання на які містить ця Оферта, іншими мовами, запропонованими Продавцем. 

Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів укладається та виконується державною мовою. За бажанням Покупця Договір купівлі-продажу (реалізації) Товарів також може укладатися іншою мовою за згодою сторін.

14.7.      Ця Оферта, розміщується у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті https://canvas-outdoor.com, і у разі необхідності може бути отримана Покупцем у формі, що унеможливлює зміну її змісту, шляхом її роздруківки чи завантаження на власний пристрій безпосередньо з сайту https://canvas-outdoor.com.

15.  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

 

15.1.      КОНТАКТИ:

·       +38 (067) 821-88-52 – м. Одеса

·       +38 (063) 219-07-78 – м. Київ

·       +38 (093) 541-99-21 – м. Львів 

·       адреса електронної пошти: info@canvas-outdoor.com

·      адреса інтернет-магазину: https://canvas-outdoor.com

 

15.2.      ШОУ-РУМИ:

·       м. Одеса, вул. Толбухіна, 135/2, ТЦ "Мегадім", 1-й поверх магазин 5-6

·       м. Київ, ТЦ "Аракс" Дніпровське шосе, 25 км 1-й поверх

·       м. Львів, ТЦ "Три Слони" 1-й поверх

Працюємо з фабриками

Ми надаємо

guarantee

Гарантію 2-5 роки

Залежно від виробника

delivery

Доставку по всіх містах

Абсолютно в будь-яку точку України

ecology

Сертифіковані та єкологічні меблі

furnituring-icon

Оснащення громадських закладів

Кафе, пляжі, готелі, ресторани, парки, офісні центри